เทรนจับมือรพ.กรุงเทพฯ ผ่าตัดใหญ่

ระบบปรับอากาศ ประหยัดได้ปีละกว่า 15 ล้านบาทเพราะต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้ากว่า 85 ล้านบาทต่อปี โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ จึงได้ตัดสินใจลงทุนผ่าตัดครั้งใหญ่

More